Ürün Alma Esasları

Fiyatlar: Peşin ödeme esasına göre düzenlenmiştir. Fiyatlara KDV dahildir. Destek, önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Döviz Kuru: ABD Doları (USD) cinsinden olan fiyatların TL karşılıkları; fatura tarihindeki TCMB Döviz Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanır.

Ödeme: Ödemeler banka havalesi veya kredi kartı ile yapılır. Şehir dışından kıymetli evrak gönderileri kabul edilmez.

Kredi Kartı İle Ödeme: Eğer kredi kartı ile alınan ürün iade edilmek istenirse, bankaya ödenen komisyon bedeli iade edilmez.

Garanti Koşulları: Garanti şartları ile ilgili koşullar, ürün bilgileri içerisinde ve ürünlerle birlikte verilen "Garanti Kartı"nda belirtilmiştir.

Telif Hakları: Bu web sitesinde bulunan tüm marka, ürün adları, ticari ünvan ve logolar ilgili şirketlere aittir.

Ürün Resimleri: Web sitesinde gördüğünüz ürün resimleri, dış görünüş ve aksesuarları itibariyle satın aldığınız ürünlerden farklılık gösterebilir, ürünlere genel bir tanıtım yapmak üzere standart şablon resimler kullanılabilir. Üretici herhangi bir bilgi vermeden, tasarımda değişiklik hakkını saklı tutar. Bu değişiklik ve farklılıklar nedeniyle Destek sorumluluk kabul etmez.

Ürün Bilgileri: Ürün bilgileri üreticilerden derlenmektedir. Sadece bilgi amaçlıdır. Ürün özellikleri ve gösterilen diğer bilgiler, inceleme anında değişmiş veya o anda hatalı olabileceğinden dolayı almayı düşündüğünüz ürün hakkında güncel ve kapsamlı bilgi edinmek için üretici firmanın sitesinden kontrol etmeyi unutmayınız.

Ürün Listelerinde ve ürün detaylarında görebileceğiniz T.E.S.F. ( Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyatı ) Destek A.Ş’nin tavsiye ettiği satış fiyatıdır. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Üreticiler ve Destek ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün bilgilerinin kullanımından ötürü Destek A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

İade Esasları

Destek A.Ş. den satın almış olduğunuz ve 6502 sayılı T.K.H.K. çerçevesinde ayıplı olmayan ürünleri müşteri memnuniyeti kapsamında, satın aldıktan sonra 15 gün içinde, aşağıda aktarılan koşullar çerçevesinde ve yalnızca belirtilen ürünleri değiştirebilirsiniz: (aşağıdaki koşulların bir arada bulunmaması halinde değişim yapılamaz)

Destek A.Ş.’ye ürün iadesi ile ilgili kurallar aşağıda özetlenmiştir. Bu kuralların amacı, ürün iadesinin müşteri ve Destek için en kolay ve sorunsuz şekilde yerine getirilmesidir.

 • Öncelikle satış depolarından ürün ya da ürünler siz ya da müşterinize ulaştığında, mutlaka kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

 • Ürün kolisinde hasar var ise, ürünler teslim alınmadan, teslim yapan kurum (Kargo şirketi ya da sevkiyat elemanı) ile ürünün ya da ürünlerin sorunu ile ilgili tutanak tutulması gerekmektedir.

 • Orjinal olmayan kutu, tek bir noktaya gidecek olan küçük ebattaki ürünlerin toplandığı kutu anlamına gelmektedir. Sipariş edilen bu tür ürünler, fatura ile mutlaka kontrol edilmelidir.

Ürünün iade alınıp alınmaması kararı tamamen Destek A.Ş.’nin insiyatifindedir. İade alınmak üzere kabul edilen tüm ürünler orijinal ambalajı ve standart aksesuarları ile iade edilmelidir. İade faturası keserken, iade faturası tutarı, satış faturasındaki TL tutarı ile aynı olmalıdır. İade sırasında ambalaj ve / veya standart aksesuarlarının eksik ya da hasarlı olması durumunda, Destek A.Ş. fatura tutarının %10 ya da üzeri oranda eksik ya da hasara istinaden fatura kesecektir.

İade edilecek ürünlerin sarf malzemeleri (şerit, mürekkep kartuşu, toner, kağıt, v.b.) orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak iade edilmelidir.

Ambalajı açılmış ve/veya lisans anlaşması kullanılmış olan yazılım ürünleri iade alınmamaktadır.

Kargo ile gönderilen iadelerin kargo bedeli müşteri tarafından ödenir. Destek A.Ş. tarafından kargo ile müşteriye hatalı gönderilen ürünlerin iade edilmesi halinde kargo bedeli Destek A.Ş. tarafından ödenir.

Sipariş üzerine getirilen ürün, iade alınmaz.

Destek A.Ş. tarafından kargo ile müşteriye gönderilen ürünün iade edilmesi halinde, Destek A.Ş.’nin gönderdiği kargo firması ile ürünün iade edilmesi gerekmektedir. Diğer kargo firmalarıyla yapılan gönderilerde sorumluluk müşteriye aittir.

Satış faturasının aslı olmadan değişim işlemi yapılamaz.

Faturanızı (ticari gerçek kişi işletmesi ve ticari tüzel kişi) firma adına kestirdiyseniz ürünü değiştirmek için iade faturası/serbest meslek makbuzu aslını getirmeyi unutmayınız, aksi durumlarda değişim işlemi başlatılamayacaktır.

Yukarıda Sözü Edilen Müşteri Memnuniyeti Çerçevesindeki Değişim İşlemleri Aşağıdaki Durumlarda Ve Ürünlerde Yapılamamaktadır:

 • Koruma bandı bulunan veya vakumlu paket içerisindeki ürünlerin açılması durumunda,

 • DVD, VCD (yazılım, oyun, film), kitap, cep telefonları, kulaklıklar (bluetooh, müzik, v.b.), sarf malzemeleri (yazıcı kartuşu, toneri, kağıdı, CD, DVD medya v.b.), projeksiyon cihazları, telefonlar, LCD ve Plazma televizyonlar, harici, dahili, sabit ya da taşınabilir bellekler, ev aletleri, beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve oyuncaklarda, telif hakları kapsamında bulunan fikri ve sınai hak içeren her türlü ürün ve hizmette

 • Ürün ile birlikte sunulan hizmet paketlerinin başlatılması durumunda değişim yapılamamaktadır.

Destek A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda ayıplı olmadığı halde değiştirilmek istenen ve ofislerinden satın alınan ürünlerde değişim yapmama hakkını saklı tutar.

AYIPLI ÜRÜNLERDE SEÇİMLİK HAK KULLANIMI

Ayıplı mal MADDE 8 –

 1. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

 2. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

 3. Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

İspat yükü MADDE 10 –

Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

Satış sonrası hizmetler MADDE 58 –

Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

Bu durumda, 10. ve 58. Madde çerçevesinde, üretici veya ithalatçılarca, teslim tarihinden sonraki altı ay içinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

 4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

Seçimlik hak kullanılacak ürünlerin aşağıdaki koşulları taşıması halinde işlemler 6502 Sayılı T.K.H.K. çerçevesinde belirtilen sürelerde sonuçlandırılacaktır.

Bedel iadesi seçimlik hakkının kullanımı halinde;

 • Satılanı geri verme gereğince ürünün satın alındığı andaki gibi kusursuz ve eksiksiz olması,

 • Ürünle birlikte verilen hediyelerin, aksesuarların, yazılım cd'lerinin ve ürünü muhafaza etmeye yarayan orijinal korumalarının, kullanma kılavuzunun, garanti belgesinin ve genel olarak ürünün satıldığı tüm ekip, ekipmanları ile beraber teslim edilmesi.

 • Satış faturasının aslı.

 • Satışın (ticari gerçek kişi işletmesi ve ticari tüzel kişi) firma adına olması halinde iade faturası/serbest meslek makbuzu aslı.

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik hakkının kullanımı halinde, eğer imkan yok ise tüketici diğer seçimlik haklarını kullanabilir, bedel iadesi hakkı tercih edildiği durumda ise 2004 Sayılı İ.İ.K. 24. Madde gereğince ürünün satış faturasındaki bedeli iade edilir.

AYIPLI ÜRÜN KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR;

Ayıplı ürün seçimlik hak kullanımı, kullanımdan kaynaklanan (kaza, kullanım kılavuzunda veya garanti belgesi üzerinde belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanım, sıvı teması, güç ve akım durumları ve yıpranma vb.) nedenlerle oluşan halleri kapsamaz.

DVD, VCD (yazılım, oyun, film), kitap, cep telefonları, kulaklıklar (bluetooh, müzik, v.b.), sarf malzemeleri (yazıcı kartuşu, toneri, kağıdı, CD, DVD medya v.b.), projeksiyon cihazları, telefonlar, LCD ve Plazma televizyonlar, harici, dahili, sabit ya da taşınabilir bellekler, ev aletleri, beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve oyuncaklarda, telif hakları kapsamında bulunan fikri ve sınai hak içeren her türlü ürün ve hizmette, seçimlik hak kullanım işlemleri imalatçı-üretici/ithalatçı firma veya yetkili servisler tarafından düzenlenmiş ve ürünün ayıplı olduğunu belgeleyen yetkili servis raporu karşılığında gerçekleştirilecektir.

MESAFELİ SATIŞLARDA CAYMA HAKKI

6502 Sayılı T.K.H.K. çerçevesinde, ofislerden yapılan alışverişlerde koşulsuz iade yoktur. Mesafeli satış çeşidi olan telefon ve internet kanalı ile yapılan satışlarda ise 14 gün içinde cayma hakkı tüketiciye kanunla verilmektedir.

Mesafeli satışta cayma hakkının kullanılabilmesi Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda belirtilen koşulların oluşması gerekir

Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

GENEL HATIRLATMALAR

Destek A.Ş. satıcı firmadır, imalatçı-üretici, ithalatçı ya da satışı yapılan tüm ürünlerin yetkili teknik servisi değildir.

Destek A.Ş., ayıplı ürün tespiti maksadıyla imalatçı-üretici/ithalatçı firma veya yetkili servislerden yazılı rapor alındıktan sonra işlemleri başlatma ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

Destek A.Ş’ye ait bu iade ve değişim politikası, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen haklarınızı etkilemez.

Sipariş Aşamaları

Nasıl Sipariş Veririm?

Edestek'teki ürün ve fiyat bilgilerine üye olmadan da ulaşabilirsiniz fakat alış veriş yapmak için üye olmanız gereklidir.

Nasıl Üye Olurum ?

Üye olmak için ana sayfada, sağ üst köşede yer alan "Oturum Aç" linkine tıklayınız. Karşınıza gelen sayfada hem yeni üye olmak için hem de mevcut üyelerin sisteme giriş yapabilmeleri için seçenekler bulunmaktadır. Yeni üye olmak için sayfanın sol tarafında yer alan “Bir Hesap Oluştur” bölümüne e-posta adresinizi yazıp “Bir Hesap Oluştur” butonuna tıklayın. Üye olmak için gerekli bilgileri dolduracağınız ekrana yönlendirileceksiniz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğiniz başlatılacaktır.

Alışverişe başlamak için?

Ana sayfanın sağ üstünde yer alan "Oturum Aç" linkine tıkayın. Karşınıza gelen ekranın sağ tarafından yer alan bölüme üye olurken belirtmiş olduğunuz E-Posta adresi ile şifrenizi girin. Sisteme giriş yaptığınızda adınız ve soyadınız sayfanın sağ üstünde gösterilecektir. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza hesaplarınızı yönetebileceğiniz, geçmiş siparişerinizi görebileceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekrandan bilgilerinizi değiştirebileceğiniz gibi, ekranın altında yer alan “Ana Sayfa” butonuna tıklayıp, alışverişe başlayabilirsiniz.

Alışverişi tamamlamak için :

- Alışveriş yaparken seçtiğiniz ürünleri sepetinize SEPETE EKLE butonu ile ekleyebilirsiniz.

- Sepetinize ürün eklediğinizde, karşınıza gelen ekranda seçtiğiniz ürünün sepetinize eklendiğinin onayını göreceksiniz. Bu ekrandan istereniz alışverişe devam etmeyi, alışverişiniz bitti ise de “Ödeme işlemine geçin” butonuna tıklayıp ödeme işlemlerine geçmeyi seçebilirsiniz.

- Ödeme işlemine geçtiğinizde ilk olarak sepetinizdeki ürünlerin listelendiği bir ekran karşınıza gelecektir. Adet kısmından ürününüzün adedini değiştirebilir, ürününüzün KDV dahil toplam tutarını görebilirsiniz. Sepetinizden ürünleri silmek isterseniz her ürünün adet sütununun yanında bulunan çöp kovasına tıklamanız yeterli olacaktır. Tıkladığınızda ürün sepetinizden silinecektir.

- Satın almak istediğiniz ürünlerin ve fiyatlarının doğru olduğundan emin olduktan sonra sayfanın sağ alt tarafında yer alan “Ödeme İşlemine Geçin” butonuna tıklayıp işleme devam edebilirsiniz.

- Bir sonraki ekran fatura ve teslimat adreslerinizin görüntülendiği adres ekranıdır. Bu ekrandan sizin için tanımlanmış adresleri görebilir, eğer adres değişikliği yapmak isterseniz “Güncelle” butonuna tıklayarak adreslerinizi güncelleyebilirsiniz. Adreslerinizin doğru olduğundan emin olduktan sonra sayfanın sağ alt tarafında yer alan “Ödeme İşlemine Geçin” butonuna tıklayıp işleme devam edebilirsiniz.

- Bir sonraki ekran satın alacağınız ürünlerin size nasıl ulaştırılacağınızı belirlediğiniz “Nakliye” ekranıdır. Bu ekranda ister anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarından birini seçebilir, isterseniz de satın aldığınız ürün gelip edestek ofisinden kendiniz almayı tercih edebilirsiniz. Nakliye tercihinizi belirttikten sonra alışverişe devam edebilmeniz için “hizmet şartlarını” kabul etmeniz gereklidir. Hizmet şartlarını kabul etmek için sayfanın altında yer alan “Hizmet Koşulları” başlığının altındaki kutuya tıklamanız gereklidir. İsterseniz kutuya tıklamadan önce hizmet şartlarının ne olduğunu da aynı satırdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Naklieyi belirledikten ve hizmet şartlarını kabul ettikten sonra sayfanın sağ alt tarafında yer alan “Ödeme İşlemine Geçin” butonuna tıklayıp işleme devam edebilirsiniz.

- Bir sonraki adım “Ödeme” ekranıdır. Bu ekranın üst tarafında almak üzere olduğunuz ürünlerin listesi, fiyatları, belirtmiş olduğunuz nakliye seçeneği, varsa nakliye fiyatı ve toplam fiyat bilgisi yer alır. Ödeme işlemine geçmek için sayfada yer alan “Kredi Kartı ile Öde” seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra “Ödemeyi Tamamla” butonuna tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo işlemleri :

Siparişiniz her ürün sayfasında belirtildiği sürelerde kargoya teslim edilir.

Doğal afet, yangın ve terör gibi olağan dışı durumlarda teslimat süresi değişiklik gösterebilmektedir.

Siparişinize ait takip işlemlerinizi üye girişi yaptıktan sonra sayfada göreceğiniz “Sipariş geçmişi ve detayları” linkine tıklayarak yapabilirsiniz.

Kredi kartı ile yapılan siparişlerde güvenlik gerekçesi ile ürün teslimatı, kimlik kontrolü ile sadece kredi kartı sahibine teslim edilecektir.

Siparişinizi tamamladıktan sonra teslimat isminde değişiklik yapılamamaktadır.

Destek A.Ş. internet sitesinden yaptığınız alışverişleriniz tüm Türkiye'ye kargo yoluyla ulaştırılmaktadır. Türkiye sınırları dışına teslimat yapılmamaktadır.

Kargo tutanağını imzalamadan önce ürününüzün kutusunun taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kutuda herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kutunuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kutusu hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden Destek A.Ş. sorumlu değildir.

3D Secure nedir ?

İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliğinin arttırılması amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştirilen bu sistemde, herhangi bir ödeme işlemi sırasında kartınızın sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilerek Kredi Kartınıza ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kart numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa dahi şifrenizi sadece siz bildiğiniz için elektronik güvenliğinizi sağlamış oluyorsunuz. Bu sistemi aktive etmek için ayrıca bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. 3D Şifre sistemi kullanarak yapacağınız alışverişlerinizde kredi kartı güvenliğiniz en üst seviyede olduğu için 3D Şifre kullanılmadan yapılan alışverişlere oranla siparişleriniz hazırlanma aşamasına daha hızlı gönderilmektedir. Süreçleri hızlandırmak ve satın aldığınız ürünlerin size en kısa sürede ulaştırılması için alışverişinizi 3D Şifre kullanarak yapmanızı tavsiye ederiz.

Siparişimi nasıl takip ederim ?

Ürün siparişiniz kabul edildiği zaman size sipariş numaranızı da içeren bir mail yollanacaktır. İstediğiniz zaman www.edestek.com.tr adresinden hesabınıza girip siparişinizin ne aşamada olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bunun için hesabınıza giriş yaptığınızda karşınıza gelen “Sipariş geçmişi ve detayları” linkine tıklamanız yeterlidir.

Ürünüm eksik çıkarsa ne yapmalıyım ?

Ürününüzün teslimat sırasında kutusunun taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Ürününüzün eksik, hasarlı veya ambalajının bozuk çıkması durumunda kargo görevlisine tutanak tutturarak siparişi teslim almayınız.

Siparişinizi teslim almadığınız durumlarda lütfen 444 37 85numaralı telefonu arayarak mesafeli satış yetkilisine bilgi veriniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kutusu hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden Destek A.Ş. sorumlu değildir.  

Kurulumda servis gerektiren ürünlerde ne yapmalıyım ?

Siparişiniz teslim aldıktan 444 37 85numaralı telefonu arayarak ürününüzün kurulumunu yaptırabilirsiniz.

Kurulum bedeli gerektiren ürünlerde servis ve kurulum bedelleri Destek A.Ş. ‘nin o tarihte yayınladığı servis hizmet fiyatları geçerli olacak şekilde fiyalandırılır.  

Ürünümden memnun kalmazsam nasıl iade ederim ?

Mesafeli satışlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği, Tüketicinin hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin alışverişe konu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, ön bilgilendirme ve sözleşme niteliğindeki metinde yazılı olan usul ile cayma bildiriminde bulunarak sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu, cayma hakkı kullanımı kapsamında tüketicinin almış olduğu ürünü iade edebileceği veya değiştirebileceğini ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Destek A.Ş. olarak malı geri almayı taahhüt ederiz. Almış olduğunuz ürünü iade etmek veya değiştirmek istemeniz halinde, ürünün size ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde tarafımıza ürünü iade etmek istediğinize dair bildirimde bulunmanız gereklidir. Bu bildirimi 444 37 85 numaralı çağrı merkezimize yapabilirsiniz.

Önemli: İade veya değişimini istediğiniz üründe veya ambalajında herhangi bir bozulma, kırılma, hasar, yırtılma ve benzeri bir durum tespit edilmesi halinde üründe iade veya değişim işleminin yapılması mümkün değildir.

Yazılım ürünlerini iade edebilirmiyim ?

Yazılımlar kesinlikle iade alınmamakta veya değişimi yapılmamaktadır.

Sarf malzemelerinde iade süreci nedir?

Sarf malzemelerinde, ambalajı açılmış ürünler iade alınmaz. Eğer ürünün ambalajı açılmamışsa iade edebilirsiniz.
Yazıcı, iade ve değişim işlemlerinde sarf malzemesi olan kartuş veya toner açılmış ise; kartuş veya toner bedeli düşülerek iade veya değişim işlemi yapılır.

Cep telefonu siparişlerinde ürün müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, müşteri ürünün kutusu içerisinde yer alan yetkili servislere başvurmalıdır.

Ürün iade sürecinden sonra ödediğim ücreti nasıl geri alırım ?

İade koşullarında belirtilen şartlara uygun taleplerinizde; ilgili ürün Destek A.Ş’ye ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli alışveriş yaptığınız hesaba iade edilecektir.
Kredi kartınıza yatırılan geri ödemenin kredi kartı ekstrenize artı bakiye olarak yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebiliyor. Bu süreç genel bir uygulama olup, Destek A.Ş. herhangi bir müdahalede bulunma hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartınıza yansımasında gecikme yaşanması halinde, bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 


Anladım

Bu site çerezler kullanmaktadır.